Slut på rean - höj kvinnors löner!

Så här skriver jag och Josefin Brink, riksdagskandidat för vänsterpartiet i City i dag:

Sverige går bra – nu ska vi satsa på kvinnorna

Sveriges ekonomi blomstrar samtidigt som kvinnors fortfarande har sämre lön och sämre villkor i arbetslivet. Vänsterpartiet vill använda det ekonomiska läget för rejäla satsningar på kvinnorna, skriver vänsterpartisterna Josefin Brink och Torhild Lamo.

Vi har i dag ett bättre utgångsläge än vi haft på länge att ta krafttag mot diskrimineringen. Tillväxten generellt är hög, de privata företagen gör enorma vinster och kommunsektorns ekonomi är starkare än på mycket länge.

Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden fått igenom höjda statsbidrag till kommuner och landsting på 16 miljarder.
Ett huvudsyfte med de förstärkta statsbidragen var att kommuner och landsting skulle avsätta pengar för att avskaffa löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Så har inte skett ?i den utsträckning vi hade önskat.

Vi vill därför gå vidare och är öppna för att styra statsbidragen så att kommuner och landsting som kan visa att de arbetar strategiskt för att höja kvinnors löner och utjämna ?löneskillnader premieras. Systemet skulle fungera på liknande sätt som sysselsättningsstödet.

Vänsterpartiet vill dessutom under nästa mandatperiod avsätta 8 miljarder för att höja kvinnors löner i kommunsektorn.

Utöver detta behöver arbetsgivarna i kommun- och landsting ett ekonomiskt utrymme inför avtalsförhandlingarna för att ge kvinnodominerade ?yrken högre löneökningar än arbetsmarknaden i övrigt.
Till det vill vi avsätta 2 miljarder per år.

I Stockholms stad har vi avsatt resurser till dem som tjänar minst, oftast kvinnor inom vård och omsorg. Det arbetet ska fortsätta de kommande fyra åren.
Men också på nationell nivå måste vi fortsätta att satsa på den offentliga sektorn. Fler anställda och högre löner i offentlig sektor påverkar också lönenivåerna i den privata sektorn, eftersom det ökar konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

Vårt krav på 200 000 nya jobb i offentlig sektor ska inte enbart ses som en förstärkning av välfärden, utan också som en satsning på bättre arbetsvillkor och löner för kvinnor på hela arbetsmarknaden.
I Stockholm stad rör det sig om drygt 10 000 fler jobb inom omsorgsverksamheterna.

Deltidsarbete är en fälla för alltför många kvinnor ?i dag. Blir det en vänstermajoritet efter valet kommer en lagstiftning om rätt till heltid att bli verklighet. Det skulle innebära ett stort lyft för många kvinnor, inte bara i inkomst, utan också i lönenivå och möjligheter till fortbildning och utveckling i arbetet.

Vänsterpartiet kommer också att fortsätta driva kravet på en generell ?arbetstidsförkortning, med sikte på sex timmars ?arbetsdag med bibehållen lön. Men vi vill börja med att teckna avtal om kortad arbetstid för några hårt ?belastade yrkesgrupper i offentlig sektor, som undersköterskor och vårdbiträden.

I Skärholmen har vänsterpartiet redan tagit fram en modell för förkortad arbetstid där man har kombinerat friskvård, egen tid och färre arbetstimmar. Den modellen vill vi införa i hela Stockholms stad.

För att skapa förutsättningar för ett jämställt arbetsliv krävs också en omfördelning av det obetalda hemarbetet. Män måste ta ett större ansvar för barn och hushållsarbete. Vi vill därför göra föräldraförsäkringen individuell.

Det skulle göra män till föräldrar i lika hög grad som kvinnor, och därmed skapa jämnare odds på arbetsmarknaden för kvinnor och män.
Det skulle dessutom skapa förutsättningar för män att tidigt kliva in och ta ansvar för sitt föräldraskap.
Josefin Brink
riksdagskandidat, v
Torhild Lamo
kommunfullmäktigekandidat i Stockholms stad, v

Kommentarer
Postat av: Fredrik

"Det skulle dessutom skapa förutsättningar för män att tidigt kliva in och ta ansvar för sitt föräldraskap."

Problemet är att det är kvinnor som HINDRAR män att ta ansvar för föräldraskapet.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=383166&previousRenderType=1

Detta tycks dock feminister mörka om...

2006-08-24 @ 17:29:04
Postat av: Mattias Ericson

Oavsett vad problemet är måste det förstås skapas förutsättningar att lösa problemet ju!

/Mattias

Postat av: Torhild

I bland är det säkerligen så att kvinnor hindrar mäns ansvarstagande (och de flesta män är nog rätt nöjda med det). Som samhället ser ut i dag är det bara i delar av hemmet och familjen kvinnan har makt. På samma sätt som män överallt annars i samhället utövar sin makt över kvinnor. Kvinnor är varken snällare eller "godare" än män. Men det är också så att vi kvinnor i genomsnitt tjänar 80 procent av vad män gör. Även om vi har samma utbildning och erfarenheter. Om vi då i tillägg jobbar deltid för att ta hand om hem och familj blir inte matematiken särskilt svår...

2006-08-28 @ 09:30:44
Postat av: Casperalisha

The spam is very bad everywhere. anyway really enjoy your site

2010-11-17 @ 21:37:20
URL: http://casperalisha.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback