Fredsuppropet 2006

För en annorlunda utrikes- och försvarspolitik!
Sverige gör vapenaffärer med Israel, svenska vapen används mot Iraks befolkning, svenska trupper agerar under NATO:s ledning i Afganistan och svenska medborgare utsätts för godtyckliga övergrepp i kriget mot terrorismen.Fredsuppropet 2006 är ett allmänt upprop för en kursändring inom svensk utrikes- och försvarspolitik. Uppropet ställer följande krav på den kommande regeringen: 

Ingen mer svensk vapenhandel!

Sverige ska verka för internationell nedrustning!

Ingen mer terroristjakt på rättsäkerhetens eller den personliga integritetens bekostnad!

Sverige ska försvara medborgerliga rättigheter!

Inget mer militärt samarbete med krigförande länder eller kärnvapenländer!

Sverige ska verka för fred och solidaritet! 

Läs hela uppropet och skriv under på
www.fredsuppropet.se
Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till den nya regeringen efter valet. Tillsammans kan vi visa att Sveriges befolkning vill ha en politik som sätter fred, nedrustning och mänskliga rättigheter i första rummet!


Slut på rean - höj kvinnors löner!

Så här skriver jag och Josefin Brink, riksdagskandidat för vänsterpartiet i City i dag:

Sverige går bra – nu ska vi satsa på kvinnorna

Sveriges ekonomi blomstrar samtidigt som kvinnors fortfarande har sämre lön och sämre villkor i arbetslivet. Vänsterpartiet vill använda det ekonomiska läget för rejäla satsningar på kvinnorna, skriver vänsterpartisterna Josefin Brink och Torhild Lamo.

Vi har i dag ett bättre utgångsläge än vi haft på länge att ta krafttag mot diskrimineringen. Tillväxten generellt är hög, de privata företagen gör enorma vinster och kommunsektorns ekonomi är starkare än på mycket länge.

Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden fått igenom höjda statsbidrag till kommuner och landsting på 16 miljarder.
Ett huvudsyfte med de förstärkta statsbidragen var att kommuner och landsting skulle avsätta pengar för att avskaffa löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Så har inte skett ?i den utsträckning vi hade önskat.

Vi vill därför gå vidare och är öppna för att styra statsbidragen så att kommuner och landsting som kan visa att de arbetar strategiskt för att höja kvinnors löner och utjämna ?löneskillnader premieras. Systemet skulle fungera på liknande sätt som sysselsättningsstödet.

Vänsterpartiet vill dessutom under nästa mandatperiod avsätta 8 miljarder för att höja kvinnors löner i kommunsektorn.

Utöver detta behöver arbetsgivarna i kommun- och landsting ett ekonomiskt utrymme inför avtalsförhandlingarna för att ge kvinnodominerade ?yrken högre löneökningar än arbetsmarknaden i övrigt.
Till det vill vi avsätta 2 miljarder per år.

I Stockholms stad har vi avsatt resurser till dem som tjänar minst, oftast kvinnor inom vård och omsorg. Det arbetet ska fortsätta de kommande fyra åren.
Men också på nationell nivå måste vi fortsätta att satsa på den offentliga sektorn. Fler anställda och högre löner i offentlig sektor påverkar också lönenivåerna i den privata sektorn, eftersom det ökar konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

Vårt krav på 200 000 nya jobb i offentlig sektor ska inte enbart ses som en förstärkning av välfärden, utan också som en satsning på bättre arbetsvillkor och löner för kvinnor på hela arbetsmarknaden.
I Stockholm stad rör det sig om drygt 10 000 fler jobb inom omsorgsverksamheterna.

Deltidsarbete är en fälla för alltför många kvinnor ?i dag. Blir det en vänstermajoritet efter valet kommer en lagstiftning om rätt till heltid att bli verklighet. Det skulle innebära ett stort lyft för många kvinnor, inte bara i inkomst, utan också i lönenivå och möjligheter till fortbildning och utveckling i arbetet.

Vänsterpartiet kommer också att fortsätta driva kravet på en generell ?arbetstidsförkortning, med sikte på sex timmars ?arbetsdag med bibehållen lön. Men vi vill börja med att teckna avtal om kortad arbetstid för några hårt ?belastade yrkesgrupper i offentlig sektor, som undersköterskor och vårdbiträden.

I Skärholmen har vänsterpartiet redan tagit fram en modell för förkortad arbetstid där man har kombinerat friskvård, egen tid och färre arbetstimmar. Den modellen vill vi införa i hela Stockholms stad.

För att skapa förutsättningar för ett jämställt arbetsliv krävs också en omfördelning av det obetalda hemarbetet. Män måste ta ett större ansvar för barn och hushållsarbete. Vi vill därför göra föräldraförsäkringen individuell.

Det skulle göra män till föräldrar i lika hög grad som kvinnor, och därmed skapa jämnare odds på arbetsmarknaden för kvinnor och män.
Det skulle dessutom skapa förutsättningar för män att tidigt kliva in och ta ansvar för sitt föräldraskap.
Josefin Brink
riksdagskandidat, v
Torhild Lamo
kommunfullmäktigekandidat i Stockholms stad, v

Fp antifeministerna?

Att Kristdemokraterna helst ser kvinnorna hemma vid spisen är väl inte precis någon nyhet. Inte särskilt överraskande var det heller inte när de föreslog vårdnadsbidrag. Men nu följer även Folkpartiet efter. De har ju tidigare förtvivlad försökt marknadsföra sig som ett feministiskt parti. Nu visar de verkligen vad som är viktigast. Alliansens enighet och eftergifter till kristdemokraterna är tydligen viktigare än kvinnors möjlighet att få en lön att leva på. För vad betyder egentligen vårdnadsbidraget?

I Norge har man i ett antal år haft det så kallade kontantstödet som infördes under borgerligt styre. Vårdnadsbidraget har blivit ännu ett hinder i kvinnors kamp för lika lön. Eftersom kvinnor tjänar mindre än män är det också kvinnor som är hemma. I Norge har systemet, precis som man fruktade, fört till att fler kvinnor stannar hemma eller arbetar deltid. Förutom att stora delar av stödet går till att betala andra att ta hand om barnen. Svart. Tre miljarder använder norska staten till detta. I Sverige har vi som tur är en mycket bättre utbyggd förskola. Hellre lägga pengarna på att starka den och få mer personal!


Kriget är inte slut

­- ockupationen av Palestina hårdnar

Vapenstillestånd i Libanon, men i Gaza fortsätter bomberna att falla. I skuggan av Libanonkriget har den israeliska armén dragit åt ockupationens tumskruvar och vardagen i Palestina blir allt svårare.

Kom och lyssna på hur vardagen ser ut i Palestina i dag. Vad händer med Israel och Palestinakonflikten efter Libanonkriget?


Hur lever Palestina under ockupationen?

Khaled Daoudi, anställd av biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser som ansvarig för landsbygdsprojekten i Palestina kommer till Sverige för att berätta om situationen just nu. Hur fungerar vardagen, att arbeta och bruka jorden i ett Palestina som präglas av ett krigsliknande tillstånd?


Palestinakonfliken efter Libanonkriget

Göran Rosenberg, journalist och författare, bland annat till "Det förlorade landet", en historisk granskning av staten Israels ideologiska och politiska grundvalar, och nu senast till boken "Utan facit, kolumner och kommentarer i tiden".


Samtalsledare är Camilla A Lundberg, Kooperation Utan Gränser.


Seminariet sker både på svenska och engelska.


Torsdag den 24 augusti

Klockan 18.00

ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm


Arrangörer är Kooperation Utan Gränser och ABF Stockholm


Läs på hemsidan


Äntligen

Visste inte om jag skulle bli glad eller upprörd när jag på väg till tunnelbanan i morse hörde på radion att Ahmed Yosuf nu äntligen också har blivit struken från USA:s terrorlista. Glad eftersom det förstås måste vara en oerhört lättnad att han nu får tillbaka sina medborgerliga rättigheter som han har varit frånrövad i fem år. Upprörd eftersom den svenska regeringen knäar för USA:s vansinnespolitik.


Fy faen för polisen!

Pratade för några dagar sedan med en ung kvinna som har blivit misshandlat av sin förra detta sambo. Det här är en "duktig" tjej så hon gjorde precis som hon skulle: Vid ett tillfälle dokumenterade kompisar genom bilder och vid ett senare tillfälle åkte hon in till SöS-akuten. När hon anmälde killen fanns det alltså både bilder och intyg från SöS och även vittnesmål från kompisar, varav några var från sådana killen hade erkänt till. Ändå lägger polisen när fallet. Utan att ha pratat med vittnen. Ett av vittnena ringde själv upp. Inte ens då gick det att få lämna ordentliga uppgifter. 

Sitter själv i en polisnämnd. Skäms över att vara en av dem som ska se till att polisen gör det de ska och ha misslyckats så allvarligt.


Partiledardebatt på Pride

I dag är det partiledardebatt på Pride. Göran Persson tycker tydligen inte det är lönt att komma men det gör alla andra partiledare. Ska bli intressant att höra vad de har att säga. Kanske blir det fler klargörande inlägg som kd:s representant i RFSL:s partiutfrågning kom med: Visst, vi har visserligen inte röstat för några av de förslag som hbt-rörelsen har kämpat för men ni kan känna er trygga i våran värdegrund…  

(m): Det ska bli dyrare att åka kollektivt

I går gick moderaterna ut med att det ska bli dyrare att åka kollektivt i Stockholm. I våras infördes äntligen enhetstaxa även för enkelresor i SL-trafiken. Den vill inte moderaterna behålla och de hejas friskt på av folkpartiet. De sista åren har de inte sagt vad de vill göra med månads- och säsongkorten, men senast de föreslog något var det höjningar. Det de dock har sagt är att de inte bara vill återinföra zoner för dem som reser med rabatthäfte eller enkelbiljetter utan även för korten. Det lär bli dyrare för oss alla. Att de även vill ge mindre pengar totalt till kollektivtrafiken gör ju inte att man känner sig mer trygg. Svaret måste bli att antigen så höjer de taxarna eller så blir det färre avgångar. Nej: Behåll enhetstaxan. Du som betalar med din tid ska inte också bestraffas med högre pris och använd pengarna från trängselavgifter till att sänka månads- och säsongkorten.

Pride

I går öppnade Pride House dörrarna på Mariaskolan. Massor av intressanta föredrag och debatter. Själv tänkte jag gå dit i dag och lyssna på en diskussion om lesbiska har särskilda vårdbehov. Dit kan man komma och berätta hur det ser ut i vården i Stockholm, hur bemötande och osynliggörandet ser ut. Pride House, B108, klockan 13:00. Annars händer det ju förstås en massa roligt när Pride Park öppnar i morgon. Kolla läget på Stockholm Prides hemsida!